• Email: bottemaj@gmail.com

Wat is Acupunctuur?

Acupunctuur is een chinese geneeswijze, dat al meer dan 3500 jaar bestaat, waarbij door het zetten van naalden, balans in het lichaam wordt gehandhaafd of wordt hersteld. In de acupunctuur gaan we er vanuit, dat het lichaam is opgebouwd uit energie. De lichaamsenergie circuleert via energiebanen, de zogenaamde meridianen, door het lichaam. We onderscheiden 12 verschillende organen binnen de acupunctuur, die ieder eigen functies hebben. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.

In een gezonde situatie is de energie in de mens in evenwicht en sterk. Indien de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een ziekte. Normaal gezien is het menselijke lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Soms is echter de balansverstoring te groot of de herstellende energie te gering. Dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden. Acupunctuur herstelt de verstoorde balans, waarna de lichaameigen energie wel in staat is het lichaam gezond te houden.

De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door het aanprikken van deze punten met zeer dunne naalden kan de acupuncturist invloed uitoefenen op het stromen van energie door het lichaam. Acupunctuurpunten kunnen versterkt of gedempt worden in hun functioneren, net wat gewenst is. Hoe acupunctuur precies werkt is voor een deel nog onbekend. Wel weet men dat zich in de meridianen een stroompje verplaatst, dat door het aanprikken van de acupunctuurpunten beïnvloed kan worden. Verder blijkt dat bij acupunctuur het vrijkomen van lichaamseigen pijndempende stoffen, de endorfinen, gestimuleerd wordt, hetgeen de werking van acupunctuur bij pijnklachten kan verklaren.


Behandeling

Tijdens het eerste bezoek krijgt u alle gelegenheid uitgebreid te vertellen over de klacht. Vervolgens wordt een groot aantal vragen gesteld over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid, zoals bijvoorbeeld het slapen, de stoelgang, het transpireren, het voedingspatroon, de menstruatie en nog veel meer. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Hierbij worden ook punten op het lichaam afgetast. Aansluitend wordt de tong bekeken en wordt de pols nauwkeurig gevoeld. Tong- en polsdiagnose geven veel informatie over de energie-toestand van de patiënt. Meestal volgt hierop gelijk de eerste behandeling. Ik probeer altijd zoveel mogelijk uitleg te geven over hetgeen ik heb gevonden en de patiënt een duidelijk beeld te geven van het verband tussen de geconstateerde balansverstoring en zijn klachten. Het eerste consult duurt meestal ongeveer een uur. Het prikken met de naalden wordt in het algemeen niet als vervelend ervaren. De patiënt voelt slechts een klein prikje, dat geen of nauwelijks pijn doet. Als de naald op het juiste punt is ingebracht, kan dat een tintelend gevoel geven wat een beetje lijkt op een elektrisch schokje. Afhankelijk van de klacht blijven de naaldjes 15 tot 30 minuten zitten.

Door verschillende naaldtechnieken te gebruiken wordt de energie gestimuleerd, afgeremd of geharmoniseerd, afhankelijk van het doel van de behandeling. Elke behandeling wordt steeds aangepast aan uw gesteldheid op dat moment. Er is dus geen standaardbehandeling voor één bepaalde klacht. Na 4 à 5 behandelingen zal het effect van de behandeling geëvalueerd worden. In overleg met u zal de behandeling al dan niet worden voortgezet. In het algemeen kan men stellen dat als er na 5 behandelingen geen of weinig effect is, het weinig nut heeft de behandeling voort te zetten. De vervolgbehandelingen duren wat korter, meestal tussen een half uur en drie kwartier. Er wordt gevraagd wat er gebeurd is na de vorige behandeling. De pols wordt weer gevoeld en een nieuwe behandeling ingesteld.

Na de behandeling worden er vaak adviezen meegegeven met betrekking tot leefwijze, voedingspatroon en andere zaken, die mede invloed uitoefenen op de algehele balans. De samenwerking tussen acupuncturist en patient is van cruciaal belang. De acupuncturist brengt weer balans aan en de patient tracht zoveel mogelijk balansverstorende elementen te vermijden en balansbevorderende elementen te benutten om de behandeling optimaal te ondersteunen. Bij de eerste behandeling is het belangrijk dat u een identiteitsbewijs meneemt en uw zorgpasje zodat de juiste gegevens genoteerd kunnen worden. Verder graag een grote handdoek meenemen om op te liggen.


Indicaties

Waar kan acupunctuur voor ingezet worden. De World Health Organization heeft een lijst opgesteld met aandoeningen, waarvan aangetoond is dat acupunctuur daar een herstellende werking op heeft.

Indicatielijst WHO

allergieën:
voor onder andere: voedsel, huisstofmijt, huisdieren, pollen
borst:
spanning op de borst, vol gevoel van de borst, pijn op de borst, hartkloppingen,
gewrichten:
stijfheid, pijnklachten, bewegingsbeperkingen, artrose, reumatische aandoeningen, gewrichtsontstekingen, slijmbeursontsteking, spier, of pees(pijn)klachten, krachtsvermindering, trillingen, krampen, nek en rugklachten, tenniselleboog, fibromyalgie (spierreuma), verstuikingen, (sport)blessures, herstel na orthopedische operaties
gynaecologie:
menstruatieklachten, premenstruele klachten (PMS), overgangsklachten, gespannen en pijnlijke borsten, bepaalde vormen van verminderde vruchtbaarheid, witte vloed (leukorrhea), begeleiding van IUI/IVF/ICSI-traject
hoofd:
hoofdpijn, migraine, lokale haaruitval, aangezichtspijn, duizeligheid (bijvoorbeeld Méniére), zwaar gevoel in het hoofd
huid:
transpiratieproblemen, jeuk, droge huid, eczeem, acne, koortsblaasjes, gordelroos, psoriasis, steenpuisten, zweren
interne klachten:
bloedarmoede, kouwelijkheid, doorbloedingproblemen, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, schildklieraandoeningen, diabetes, overgewicht
keel, neus, oor:
(chronische) neusverkoudheid, voorhoofdsholteontsteking, bijholteontsteking, allergische verkoudheid, hooikoorts, oorpijn of oorontsteking, oorsuizen of oorruisen, bepaalde gevallen van doofheid, hoest, heesheid, keelpijn, spraakproblemen, brok in de keel tandvleesproblemen, kiespijn, aften, slechte adem, bittere smaak in de mond, droge mond, verhoogde speekselvloed, koortsuitslag
klachten bij kinderen:
hoest, verkoudheid, astma, bronchitis, keelontsteking, darmklachten, buikpijn, bedplassen, slaapproblemen, tanden krijgen, eczeem, oorpijn/ontsteking
ledematen:
koude ledematen, zwaar gevoel, vochtophoping (oedeem)
luchtwegen:
(chronische) verkoudheid, slechte afweer, kortademigheid, astma, bronchitis, hyperventilatie
mentale stoornissen:
slaapstoornissen, veel dromen, hyperventilatie, rusteloosheid, angst, flauwvallen, dwangmatig huilen of lachen, depressiviteit, snel schrikken, vergeetachtigheid, anorexia nervosa, lusteloosheid, gebrek aan energie, algehele zwakte, overspannenheid, stress, burnout
oog:
ontstoken ogen, jeukende ogen, tranende ogen, droge ogen, branderige ogen, wazig of vlekken zien, slechtziendheid
spijsvertering:
misselijkheid, slechte eetlust, overgeven, zuurbranden, oprispingen of opboeren, maagpijn, galaandoeningen, diarree, constipatie, buikkrampen, buikrommelingen, buikpijn, opgezette buik, prikkelbare darm syndroom (IBS), aambeien
urinewegen:
urineweginfectie, incontinentie, blaas- of nierstenen, impotentie, verminderde vruchtbaarheid, vroegtijdige of nachtelijke zaadlozingen, prostaatklachten
verslavingen:
rookverslaving, eetverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving
zenuwstelsel:
hernia, doof gevoel, zenuwontsteking/pijn (neuralgie), zoals:
- intercostaalneuralgie (zenuwpijn tussen de ribben)
- ischias, ischialgie
- neuralgie na gordelroos
- aangezichtspijn, trigeminusneuralgie
gevolgen van whiplash (pijn, duizeligheid, moeheid, concentratieverlies), epilepsie, gevolgen van CVA (hersenbloeding, herseninfarct)
zwangerschapsklachten:
misselijkheid, zure oprispingen, stuitligging, bevalling opwekken, pijn na de bevalling, stimuleren van borstvoeding, borstontsteking

N.V.A

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur is de beroepsvereniging, die de belangen van de bij haar aangesloten leden en hun patiënten behartigt. De N.V.A is de grootste en belangrijkste beroepsvereniging voor acupuncturisten. De N.V.A staat er garant voor dat haar leden kwalitatief goede acupunctuur afleveren. Acupuncturisten moeten een bepaalde medische of paramedische vooropleiding hebben en een opleiding van minimaal 3 jaar gevolgd hebben aan een door de N.V.A. goedgekeurd instituut. Verder zijn de leden verplicht elk jaar na- of bijscholing te volgen om hun acupunctuurvaardigheden te onderhouden. De N.V.A. maakt zich sterk voor de acupunctuur in het algemeen. Zij doet dit o.a. door te onderhandelen met zorgverzekeraars over de vergoedingen, het onder de aandacht brengen van acupunctuur in de politiek om de positie van de acupuncturist sterker te maken, en door middel van publicaties in de media. Wat de N.V.A nog meer doet en waar ze voor staat kunt u lezen op www.acupunctuur.nl

Veelgestelde vragen


Acupunctuurnaalden zijn zeer dun en glad en gaan gemakkelijk door de huid heen. De prikjes zijn meestal nauwelijks voelbaar. Soms voelen de mensen niet eens dat ze er zitten. Ik maak bij het prikken van de naaldjes gebruik van een buisje om het naaldje precies op de juiste plek te zetten en snel door de huid te tikken. Daarna wordt het naaldje dieper bewogen en eventueel gedraaid om een stimulerend of dempend effect te bereiken. Daarbij kan er een soort schokje ervaren worden. Dit fenomeen heet déqi en is een teken dat de juiste plek wordt geraakt.
Kijk voor een lijst met aandoeningen, waarvoor je bij de acupuncturist terecht kunt, onder het kopje Indicaties
Een consult kost € 57,50, ongeacht of het een eerste of vervolgconsult betreft. U kunt ook een kennismakingsgesprek afspreken om te bepalen of u denkt dat acupunctuur is voor u is en of het wat aan uw specifieke klacht kan doen. Dit is gratis.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de acupunctuurconsulten of een deel daarvan. Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet nodig. Lees hier of u bij uw zorgverzekeraar in aanmerking komt voor vergoeding. Acupunctuur wordt altijd vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat dus niet af van uw eigen bijdrage.
Een beginconsult duurt ongeveer 45 minuten tot een uur en een vervolg consult ongeveer 30 tot 40 minuten.
Dat is per persoon verschillend. U hoeft in ieder geval niet meer uit te trekken dan strikt noodzakelijk. Ondergoed blijft in ieder geval altijd aan. Er kan in principe overal op het lichaam geprikt worden. Voelt u zich te bloot in uw ondergoed, dan wordt u, voor zover de naaldjes dat toelaten, zoveel mogelijk toegedekt. Het kan handig zijn wat lossere kleding aan te trekken, waardoor het bijvoorbeeld kan volstaan om een broekspijp op te stropen i.p.v. dat de hele broek uitmoet.
Afspreken kan mobiel via 06-22402387 en per e-mail bottemaj@gmail.com.
We maken gebruik van nieuwe goedgekeurde steriele (wegwerp-) naaldjes. Deze worden dus naderhand weggegooid en niet meer opnieuw gebruikt.
Ja hoor. Sommige mensen vinden het prettig om eerst vrijblijvend kennis te maken om de acupuncturist en de ruimte te leren kennen alvorens ze een eerste acupunctuurafspraak maken. Bel gerust, dan maken we een afspraak om ook met u kennis te maken.
Nee, dat hoeft niet. Echter een vertrouwen in een arts, therapeut of behandelaar, stimuleert het genezingsproces altijd. Dit wordt het placebo-effect genoemd, wat bij elke geneeswijze een grote rol speelt. Mijn advies is: Ga ″open″ naar een acupuncturist toe, zonder een negatief of positief oordeel vooraf. Laat de behandeling gewoon gebeuren, ervaar het.
Let erop dat een acupuncturist is aangesloten bij een beroepsvereniging die kwaliteitseisen aan haar leden stelt. Bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Dit is een van de grootste en bekendste in Nederland.