• Email: bottemaj@gmail.com

Informatie

Hier leest u informatie over de tarieven en de vergoeding.

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2018 kost een behandeling € 57,50 per consult. Dit geldt zowel voor een eerste consult als voor een vervolgconsult. U hoeft niet contant af te rekenen, maar dat mag natuurlijk wel. U krijgt na elk consult een factuur mee. U kunt dan het bedrag overmaken naar J.F. Bottema onder vermelding van het factuurnummer. Een afspraak die niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd wordt volledig in rekening gebracht.

Vergoedingen

Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed, tot een bepaald maximum, door uw zorgverzekeraar. Op de site van de N.V.A. kunt u dit nakijken. De informatie op deze site is zoveel mogelijk up-to-date. Wanneer u zekerheid wilt hebben of acupunctuur wel of niet vergoed wordt kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze informatie kunt u hier vinden.

Algemene gegevens

 • Acupuncturist: J.F. Bottema (Hans)
 • K.v.K. nr: 27365225
 • Aangesloten bij N.V.A onder nr. D 1709
 • Aangesloten bij de K.A.B.
 • A.G.B. Zorgverlenerscode: 90022482
 • A.G.B. Praktijkcode 90001544

Praktijkadressen

 • Harkvoorde 4, 3204 SH Spijkenisse
 • Lange Tiendeweg 99, 2801 KG Gouda
 • Van Hallstraat 2, 2241 KT Wassenaar

Rekeningnummers

 • NL38 INGB 0003 3799 56
 • NL72 RABO 0386 0375 17